პალეტის შემფუთავი

პალეტის შემფუთავი არსებობს სხვადასხვა სახის. შემფუთავი : გრუნტიანი სახვევი, მკლავის…

გამორთულია კომენტარი ჩანაწერზე: პალეტის შემფუთავი