დგუშის მაჟეტი ROD SEAL

ჩამწმენდი (პილნიკი) WIPER

კომბი COMBI SEAL

ჩობალი KASSETTTE SEAL

მიმმართველი

ორმხრივი მოქმედების მანჟეტი

ჯინო გთავაზოთ ყველა სახის სამშენებლო ტექნიკის სალნიკებს და მანჟეტებს

რეზინის რგოლი O-RING

PACKAGING

ხელსაწყოები TOOLS

სარქველი VALVE