ჰიდრავლიკის ზეთი HLP 46 205 L კასრით

1947,00 

ჰიდრავლიკის ზეთი HLP 46 205 L კასრით
ჰიდრავლიკის ზეთი HLP 46 205 L კასრით

თბილისი, მცხეთა, რუსთავი: მიწოდება უფასო !!!

TEDEX HYDRAULIC HLP/HM არის ჰიდრავლიკური ზეთი, დამზადებული მაღალი ხარისხის ჰიდრო-რაფინირებული მინერალური საბაზისო ზეთებისგან, გამაგრებული ანტიოქსიდანტური, ანტიკოროზიული, ცვეთასაწინააღმდეგო და სხვა დანამატების დანამატებით, ჰიდრავლიკური სისტემების გამართული მუშაობის უზრუნველსაყოფად.

გამართავს
სპეციფიკაციები და ნორმები:

სიბლანტის კლასი DIN 51524/2 – HLP

სიბლანტის ხარისხი: PN-ISO 11158-HM

ISO 6743: L-HM

AFNOR NF E 48-603,
დევიდ ბრაუნი S1.53.101,
CETOP RP 91H,
Sperry Vickers/Eaton-I-286-S3

განაცხადი:

TEDEX HYDRAULIC HLP/HM ჰიდრავლიკური ზეთები განკუთვნილია მაღალი დატვირთვის მქონე ჰიდრავლიკურ სისტემებში გამოსაყენებლად, განსაკუთრებით ისეთებში, რომლებიც აღჭურვილია ფირის, დგუშის ან გადაცემათა კოლოფის ტუმბოებით, სადაც საჭიროა ზეთი ძალიან კარგი ცვეთის საწინააღმდეგო თვისებებით. ასეთი ჰიდრავლიკური სისტემები გვხვდება მრეწველობაში, ტრანსპორტში, სოფლის მეურნეობაში და მშენებლობაში. TEDEX HYDRAULIC HLP/HM ზეთები შეიძლება გამოყენებულ იქნას თითქმის ყველა ტიპის ჰიდრავლიკურ მოწყობილობაში, გარდა ვერცხლის ელემენტებისა ან თუთიისა და სპილენძის შენადნობებისა, რომლებიც მგრძნობიარეა კოროზიის მიმართ. ამ ზეთების გამოყენება შესაძლებელია სისტემებში, სადაც ადგილობრივი ტემპერატურის ზრდა არ აღემატება 80°C-ს, თუმცა ზეთის მუშაობის ოპტიმალური რეჟიმია 40-60°C.

TEDEX HYDRAULIC HLP/HM ზეთები შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმავე ხარისხის კატეგორიის ზეთებთან ან შერეული სხვა მწარმოებლებისგან. სიბლანტის კლასის არჩევისას, თქვენ უნდა იხელმძღვანელოთ აღჭურვილობის მწარმოებლის რეკომენდაციებით.

აღწერა

 

ჰიდრავლიკის ზეთი HLP 46 205 L კასრით
ჰიდრავლიკის ზეთი HLP 46 205 L კასრით

 

თბილისი, მცხეთა, რუსთავი: მიწოდება უფასო !!!

TEDEX HYDRAULIC HLP/HM არის ჰიდრავლიკური ზეთი, დამზადებული მაღალი ხარისხის ჰიდრო-რაფინირებული მინერალური საბაზისო ზეთებისგან, გამაგრებული ანტიოქსიდანტური, ანტიკოროზიული, ცვეთასაწინააღმდეგო და სხვა დანამატების დანამატებით, ჰიდრავლიკური სისტემების გამართული მუშაობის უზრუნველსაყოფად.

გამართავს
სპეციფიკაციები და ნორმები:

სიბლანტის კლასი DIN 51524/2 – HLP

სიბლანტის ხარისხი: PN-ISO 11158-HM

ISO 6743: L-HM

AFNOR NF E 48-603,
დევიდ ბრაუნი S1.53.101,
CETOP RP 91H,
Sperry Vickers/Eaton-I-286-S3

განაცხადი:

TEDEX HYDRAULIC HLP/HM ჰიდრავლიკური ზეთები განკუთვნილია მაღალი დატვირთვის მქონე ჰიდრავლიკურ სისტემებში გამოსაყენებლად, განსაკუთრებით ისეთებში, რომლებიც აღჭურვილია ფირის, დგუშის ან გადაცემათა კოლოფის ტუმბოებით, სადაც საჭიროა ზეთი ძალიან კარგი ცვეთის საწინააღმდეგო თვისებებით. ასეთი ჰიდრავლიკური სისტემები გვხვდება მრეწველობაში, ტრანსპორტში, სოფლის მეურნეობაში და მშენებლობაში. TEDEX HYDRAULIC HLP/HM ზეთები შეიძლება გამოყენებულ იქნას თითქმის ყველა ტიპის ჰიდრავლიკურ მოწყობილობაში, გარდა ვერცხლის ელემენტებისა ან თუთიისა და სპილენძის შენადნობებისა, რომლებიც მგრძნობიარეა კოროზიის მიმართ. ამ ზეთების გამოყენება შესაძლებელია სისტემებში, სადაც ადგილობრივი ტემპერატურის ზრდა არ აღემატება 80°C-ს, თუმცა ზეთის მუშაობის ოპტიმალური რეჟიმია 40-60°C.

TEDEX HYDRAULIC HLP/HM ზეთები შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმავე ხარისხის კატეგორიის ზეთებთან ან შერეული სხვა მწარმოებლებისგან. სიბლანტის კლასის არჩევისას, თქვენ უნდა იხელმძღვანელოთ აღჭურვილობის მწარმოებლის რეკომენდაციებით.