ჰაერის მილის შემაერთებელი

4.00

Description

პნევმოშემაერთებელი
ჰაერის მილის შემაერთებელი, პირდაპირი