პალეტის შემფუთავი CTT 300

აღწერა

შემფუთავი CTT 300