კორიოლის მასის ნაკადის მრიცხველები
ელექტრომაგნიტური ნაკადის მრიცხველები
ულტრაბგერითი ნაკადის მრიცხველები
Vortex Flowmeters
დიფერენციალური წნევის გაზომვა
თერმული მასის ნაკადის მრიცხველები