პალეტის შესაფუთი

პალეტის შესაფუთი
paletis SesafuTi