ჰიდრავლიკის შესახებ

რა არის ჰიდრავლიკა

ჰიდრავლიკა
ჯინო

როგორ უნდა დამონტაჟდეს სწორად მანჟეტი

აი კიდევ ერთი საინტერესო და საჭირო ვიდეო

ასეც შეიძლება

ეს საუკეთესო ვარიანტია

ჰიდრავლიკა (ძვ.ბერძნ. ὑδραυλικός — წყლისა, от ὕδωρ — წყალი + αὐλός — „მილი“) — მეცნიერება სითხეების მოძრაობისა და წონასწორობის კანონების, აგრეთვე ამ კანონთა საინჟინრო პრაქტიკაში გამოყენების შესახებ. ჰიდრომექანიკისაგან განსხვავებით, ჰიდრავლიკა აყალიბებს სითხის მოძრაობის პარამეტრების მიახლოებითს დამოკიდებულებებს, რისთვისაც ფართოდ მიმართავს ექსპერიმენტულ გამოკვლევებს ლაბორატორიებსა და ნატურის პირობებში.ჰიდრავლიკა სწავლობს ძირითადად წვეთოვან სითხეებს, მაგრამ მისი კანონები მისაღებია აირებისთვისაც, თუ მათი წნევა და სიმკვრივე თითქმის მუდმივია.