ძრავის ზეთი

საცხებ საპოხი მასალა

ჰიფრავლიკის ზეთი

ჰიდრავლიკის ზეთი HLP 46 და HLP 47
უფასო მოწოდება

მატორის ზეთი

ყველა ტიპის ძრავის ზეთი

რა არის სინამდვილეში ძრავის ზეთი?

ძრავის ზეთი არის ეგრეთ წოდებული ბაზის ზეთებისა და გამაუმჯობესებლების ნარევი. საბაზისო ზეთები მიიღება ნავთობის გადამუშავებით და წარმოადგენს სხვადასხვა სტრუქტურისა და თვისების ნახშირწყალბადების ნარევს. ბაზის მინერალური ზეთების გარდა, არსებობს სინთეზური ზეთები და მინერალური და სინთეტიკური ზეთების ნარევები (ე.წ. ნახევრად სინთეზური ბაზის ზეთები).

 

 

თანამედროვე მაღალი ხარისხის ძრავის ზეთებში გამოყენებული გამაუმჯობესებლები შეადგენს დაახლ. ზეთის მოცულობის 30%. ისინი გამიზნულია ზეთის პარამეტრების გასაუმჯობესებლად. ისეთი მნიშვნელოვანი პარამეტრები, როგორიცაა აორთქლების წერტილი და აორთქლების სიჩქარე, დამოკიდებულია საბაზისო ზეთის შემადგენლობასა და თვისებებზე. ორივე ძირითადად დამოკიდებულია ზეთში აქროლადი ფრაქციების რაოდენობაზე. აფეთქების წერტილი ჩვეულებრივ 200-240°C-ია.

რატომ არის ბაზის ზეთების გამაუმჯობესებლები ასე მნიშვნელოვანი?

 


საბაზისო ზეთებს არ შეუძლიათ დააკმაყოფილონ ძრავის ზეთიდან მოსალოდნელი ყველა მოთხოვნა. ეს მიიღწევა ბაზის ზეთების გამაუმჯობესებლებით გამდიდრებით. ეს მოიცავს ცალკეულ ქიმიურ ნაერთებს ან მათ ნარევებს. გამაუმჯობესებლები გამიზნულია საბაზისო ზეთების მუშაობის გაზრდისა და მზა ზეთის დასაცავად მისი თვისებების ცვლილებისგან ექსპლუატაციაში.


ძრავის ზეთში გამაუმჯობესებლების რაოდენობა დამოკიდებულია ზეთის ხარისხის ხარისხზე. რაც უფრო მაღალია ზეთის კლასი, მით უფრო მაღალია გამაუმჯობესებლების შემცველობა. – ვისკოსატორები – ზრდის სიბლანტის და ზეთის სიბლანტის მაჩვენებელს. ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლებელია ზეთის ჩამოსხმის წერტილის შემცირება.

 

დეპრესანტები – მინერალურ ზეთებში ასხამს -25°C-მდე და ქვემოთ.
სარეცხი საშუალებები და დისპერსანტები – შეინახეთ ძრავა სისუფთავე და შეინახეთ გარეცხილი ნალექები დაშლილ მდგომარეობაში, რათა მოხდეს მინარევების გამოყოფა ზეთის ფილტრზე.
კოროზიისგან დამცავი, ჟანგგამძლე და ანტიოქსიდანტური დანამატები – მათი ფუნქცია განისაზღვრება სახელწოდებით. ასეთი დანამატები გამიზნულია ზეთის ნაადრევი დაბერების თავიდან ასაცილებლად და ნავთობის დაშლისა და საწვავის წვის პროდუქტების კოროზიული ეფექტებისგან დაცვას.
საპოხი დანამატები – შეიცავს ხახუნის მოდიფიკატორებს, EP და AW დაჭიმვის და ცვეთის საწინააღმდეგო დანამატებს. ასეთი ნივთიერებების ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქციაა ძრავის მუშაობის დაწყებამდე და დამთავრებისას სასაზღვრო ხახუნის შეზღუდვა ან აღმოფხვრა.
ქაფის საწინააღმდეგო დანამატები – წარმოდგენილია ზეთებში მინიმალური რაოდენობით. მიზნად ისახავს ზეთის ქაფის ტენდენციის შეზღუდვას ან აღმოფხვრას.


მზა ძრავის ზეთი მიიღება ზემოაღნიშნული კომპონენტების შერევით (შერევით).

 

შეზეთვა, როგორც ზეთის ძირითადი ფუნქცია.


ზეთი ემსახურება როგორც საპოხი აგენტი სამუშაო ზედაპირზე თხელი ფენის, ანუ ზეთის ფირის შექმნით. ერთი წყვილის ოპტიმალური შეზეთვა ხდება გლუვი ხახუნის პირობებში შეჯვარების კომპონენტების სრული განცალკევებისას უწყვეტი ზეთის ფენით, ანუ საპოხი ფილმით.


ზეთს უნდა ჰქონდეს შესაბამისი სიბლანტის თვისებები, რათა ეფექტურად შეზეთოს ძრავა, ანუ კომპონენტი, რომელიც შედგება მრავალი მოძრავი წყვილისაგან, ტემპერატურის ფართო დიაპაზონში, მაგ. ზამთრის პირობებში 150°C-მდე და უფრო მაღალი ნორმალური მუშაობისას. ზეთი გამოიყენება ერთმანეთის მიმართ მოძრავი ორი ზედაპირის გამოყოფაზე, რაც უზრუნველყოფს ეგრეთ წოდებულ სითხის ხახუნს, სადაც არ არის პირდაპირი კონტაქტი ძრავის ლითონის ელემენტებს შორის, როგორიცაა მოცურების საკისრები.

ამ მიზნით ზეთი უნდა იყოს საკმარისად თხევადი დაბალ ტემპერატურაზე და ჰქონდეს შესაბამისი კინემატიკური სიბლანტე მაღალ ტემპერატურაზე. ცივ ძრავში ზეთი რაც შეიძლება მალე უნდა მოხვდეს ძრავის ყველაზე შორეულ ელემენტებში, რომლებიც ექვემდებარება შეზეთვას, ამიტომ ის უნდა იყოს საკმარისად თხევადი დაბალ ტემპერატურაზე და უზრუნველყოს სათანადო შეღწევა ყველა ხახუნის წყვილში. ცხელ ძრავში ზეთის გარსი არ უნდა იყოს გატეხილი, ანუ ზეთი მაღალ ტემპერატურაზე და მძიმე დატვირთვაზე არ უნდა იყოს ძალიან “თხელი”.

მეორადი გადაცემათა კოლოფი და გადაცემათა კოლოფი ზეთის კიდევ ერთი გამოწვევაა. ზეთის ფირი უნდა იყოს მდგრადი მაღალი წნევის მიმართ ბორბლების ბორბლების ზედაპირზე, ხოლო სველ გადაბმულობაში (თუ მოტოციკლშია დამონტაჟებული) დისკები ერთმანეთს უნდა ეწებება, როცა ძრავა ჯერ კიდევ ცივია.