ძრავის ზეთი

ზეთი

ძრავის ზეთი

როგორ მუშაობს ზეთის დალუქვის ფუნქცია?


დალუქვის ფუნქციას უზრუნველყოფს ძრავის ზეთი ძირითადად ცილინდრში – დგუშის რგოლებში – დგუშის სისტემაში. იმისათვის, რომ მივიღოთ უწყვეტი საპოხი ზეთი ცილინდრის საყრდენ ზედაპირზე ეგრეთ წოდებული დალუქვის რგოლის მეშვეობით, საჭიროა ზეთის შესაბამისი სიბლანტე სამუშაო ტემპერატურაზე (150-315°C). ამ სისტემაში ასევე შეინიშნება დგუშის რგოლების სატუმბი ეფექტი. ეს იწვევს წვის პალატაში მიწოდებული ზეთის გარკვეული რაოდენობის დაკარგვას.


იმისათვის, რომ სისტემა სწორად შეასრულოს დალუქვის ფუნქცია, რომელიც იზოლირებს წვის კამერას დგუშის ქვეშ არსებული სივრცისგან, საჭიროა რგოლების თავისუფლად გადაადგილების საშუალება დგუშის ღარებში. დგუშის რგოლების ქვეშ ზეთის თხელი ფენის გარეშე, წვის პალატაში მაღალი წნევის აირები შეაღწევს კარკასის შიგნით, რაც იწვევს ძრავის მუშაობის მნიშვნელოვან ვარდნას. დგუშის კედლების ირგვლივ ზეთის დალუქვის ფუნქციის გამო, წვის პროცესში წარმოქმნილი აირები არ გადადის წვის კამერიდან კარკასისკენ.

კომენტარის დატოვება