ცენტრლური გათბობის ქვაბი

ბერეტა

გათბობის ქვაბი გორენიე ბერეტა

20KW   2050 ₾

24KW   2150 ₾

გორენიე

გათბობის ქვაბი გორენიე ბერეტა

15KW   1270 ₾

18KW   1450 ₾

24KW  1520 ₾

პეროლი

გათბობის ქვაბი გორენიე ბერეტა

15KW   1270 ₾

18KW   1450 ₾

 

აქუარიუსი

გათბობის ქვაბი გორენიე ბერეტა

18KW   1700 ₾

24KW   1800 ₾

 

სექციური რადიატორი TAIGA

რადიატორი სექციური L500

სექციური გათბობის რადიატორი L 500

50მმ---20₾

რადიატორი პანელური BELORAD

600x500

რადიატორი პანელური

95 ₾

600x600

რადიატორი პანელური

115 ₾

600x800

რადიატორი პანელური

140 ₾

600x1000

რადიატორი პანელური

160₾

20 მმ

ცხელი და ცივი წყლის მილი

ცივი 1,6₾ ცხელი 1,9 ₾

25 მმ

ცხელი და ცივი წყლის მილი

ცივი 2,8₾ ცხელი 3,6 ₾

32 მმ

ცხელი და ცივი წყლის მილი

ცივი 4,5₾ ცხელი 5,7 ₾

გადანყვანი

ცხელი და ცივი წყლის მილი

საქრქველები და მუფტები